top of page

Fysioterapian Kela-korvaukset pitää palauttaa

Fysioterapian Kela-korvaukset pitää palauttaa


Nykyinen vasemmisto-keskusta hallitus poisti Kela-korvaukset fysioterapiasta vuoden 2023 alusta lähtien. Koko Suomen kansaa koskettavia, ihmisten toimintakyvylle koituvia haittoja ei selvitetty. Hallitus ei piitannut mitään siitä, että samalla fysioterapiaa tarvitsevat ihmiset menettivät oikeutensa sairausvakuutuksesta korvattuun Kela -taksiin. Kela-korvausten poisto fysioterapiasta kohdistuu tutkitusti erityisesti heikoimmin toimeen tuleviin ihmisiin, jotka ovat myös työterveyshuollon ulkopuolella: syrjäytyneisiin, pitkäaikaissairaisiin, ikäihmisiin, vammaisiin, ja maaseudun ihmisiin. Työterveyshuollon asiakkailla korvaukset säilyvät, mutta muulla kansalla ei.


Kun Fysioterapian sairausvakuutuskorvaukset poistettiin, samalla poistuu vähitellen lähetekäytänne fysioterapiaan. Asiaa ei ole ajateltu loppuun asti. Lääkärillä on ollut Kelan järjestelmissä lääkärin lähete fysioterapiaan. Nyt Kelan lomake on poistumassa, kun vanhat lomakkeet on käytetty, jolla voisi ohjata asiakkaan fysioterapeutin vastaanotolle. Kuntoutuksen merkitys potilaan hoidossa sulaa olemattomaksi, vaikka sitä tarvitaan pitämään ihmiset työ- ja toimintakykyisinä. Lisääntyykö kipulääkkeiden käyttö? Kipu on suurin syy tulla fysioterapiaan. Toinen tärkeä syy on pysyvä liikuntaongelma ja tarve saada säännöllisesti fysioterapiaa pysyäkseen toimintakykyisenä.


Kuntoutus palautettava kaikille


Tuki- ja liikuntaelinvaivat ovat Suomalaisten yleisin syy lääkärissä käyntiin ja eniten työstä poissaoloja aiheuttava sairausryhmä! Tuki- ja liikuntaelinvaivoihin merkittävän asiantuntijuuden antaa fysioterapeutti omalla ammattitaidollaan. Kelan tutkimus- ja hoitomääräys, eli lääkärin lähete on antanut lääkärin arvion asiakkaan vaivasta, jolla on välitetty tietoa ammattilaisten välillä eri hoitopaikoissa. Lähetteessä on ollut asiakkaan diagnoosi ja arvio tilanteesta, suositus hoidosta ja tiedot hoitoon vaikuttavista muista sairauksista. Fysioterapeutti ei tee diagnooseja. Uudessa tilanteessa lääkäri voi tulostaa käyntitekstin tai fysioterapeutti asiakkaan luvalla voi kaivaa kannasta tietoa, jolloin oleellista tietoa voi olla hankala löytää. Lääkäri voi myös kehottaa asiakasta fysioterapiaan. Tämä ei kuitenkaan ole sama, kuin selkeä lähete fysioterapeutin vastaanotolle.


Julkisen ja yksityisen yhteistyö jatkoon


Tuotetaanko hyvinvointialueilla palvelut itse vai ohjataanko asiakkaita myös pienille fysioterapia- ja kuntoutusyrityksille? Pian lopettavan hallituksen päätös vaikuttaa kielteisesti pieniin fysioterapiayrityksiin ja ammatinharjoittajiin sekä näiden tuottamiin lähipalveluihin. Hyvinvointialueiden kannattaa käyttää oman alueensa pieniä, veronsa alueelle maksavia fysioterapiayrityksiä palveluntuottajina. Ne ovat erittäin ammattitaitoisia ja joustavia kumppaneita. Fysioterapiaan kuuluu oleellisena osana myös manuaalinen, käsin tehtävä käsittely, joka on usein välttämätöntä asiakkaan hoidossa. Tämä taito on vahvasti fysioterapian palveluntuottajilla, julkisella painopiste on ohjauksessa, neuvonnassa ja osin etäterapiassa. Kaikkia lähestymistapoja tarvitaan.


Hyvinvointialueiden on järkevää ottaa maksusitoumukset ja palvelusetelit käyttöön. Niiden arvon tulee vastata palvelun todellisia kustannuksia. Hyvinvointialueiden tulee avata kustannukset kaikilta osin ja arvioida myös palvelun laatua, jotta saamme palveluita, jotka hyödyttävät asiakasta veronmaksajana ja palvelun käyttäjänä.

59 views0 comments
bottom of page