top of page

Hallitus poistaa Kela-korvaukset fysioterapiasta

Hoitojonot pitenevät hyvinvointialueilla


Hallitus on poistamassa kokonaan Kela-korvaukset jo vuoden 2023 alusta lähtien. Erittäin huolestuttavaa on se, että kun Kela-korvaus poistetaan yksityisessä fysioterapiassa käyviltä ihmisiltä, hallitus poistaa heiltä myös oikeuden saada Kelasta matkakorvauksia fysioterapiassa käydessään. Hoitoon hakeutuminen vaikeutuu ja kallistuu siis näiltäkin osin. Tämä tarkoittaa sitä, että hoitojonot pitenevät hyvinvointialueilla. Hallitus siirtää pitkäaikaissairaat vammaiset ja ikäihmiset terapiasta kotiin tai leikkausjonoon. Kela-korvauksen poiston on arvioitu kohdistuvan ikäihmisiin, vammaisiin, pitkäaikaissairaisiin ja syrjäseudun ihmisiin. Niin ikään tämä vaikuttaa pieniin fysioterapiayrityksiin ja ammatinharjoittajiin sekä heidän tuottamiin lähipalveluihin. Isoihin yrityksiin vaikutus jää pieneksi.


Osaamista yksityisellä sektorilla


Hyvinvointialueet eivät pysty hoitamaan kaikkia julkisella puolella, jossa fysioterapia on pääosin ohjausta. Fysioterapiaan kuuluu oleellisena osana asiakkaan ohjauksen lisäksi manuaalinen käsittely. Se on usein välttämätöntä ja oleellista asiakkaan hoidossa. Se taito on yksityisellä sektorilla. Julkisella puolella painopiste on ohjauksessa ja neuvonnassa. Olisi tärkeää ymmärtää, että molempia lähestymistapoja tarvitaan.


Välilliset kulut hurjia


Millainen hintalappu muodostuu, jos ihmisten kynnys hakeutua ammattitaitoisen fysioterapeutin vastaanotolle viivästyy tai jää käyttämättä? Seurauksena on sairauslomia ja työkyvyn heikkenemistä. Välillisien kulujen tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoitamattomuudesta on arvioitu kohoavan kahteen miljardiin. Valtakunnallisesti sv-korvauksen menetys vaikuttaa kansaterveyteen. Hoitoon hakeutuminen varmasti viivästyy, kimmokkeita on ainakin vähemmän. Yksityisten sote-yritysten resurssit ja osaaminen tulee ottaa suomalaisten käyttöön. Kela-korvauksen poisto fysioterapiasta tulee perua. Se uhkaa romuttaa nyt fysioterapiassa hyvin toimivan Kela-järjestelmän.


Hoitoon on päästävä ajoissa


Palvelusetelit tulee ottaa käyttöön laajasti hyvinvointialueilla ja niiden arvo tulee vastata palvelun todellisia kustannuksia. Hyvinvointialueiden tulee julkaista kaikki kustannukset avoimesti läpinäkyväksi, ja vertailukelpoisesti. Hoitoon on päästävä ajoissa sinne, mistä kokee apua saavansa, valinnaisesti julkiselle tai yksityiselle.

22 views0 comments
bottom of page