top of page

"Kuka on Terhi Enjala?"

Olen Terhi Enjala, 53-vuotias kunta-, alue- ja kirkkovaltuutettu Keravalta.

Viisihenkisen perheen elämä, ikääntyneet vanhemmat, fysioterapeutti-osteopaatin työ yrittäjänä ja itsenäinen elämä ovat opettaneet minulle paljon ihmisestä. Työn rinnalla olen tehnyt vuosia vaikuttamistyötä terveydestä, hyvinvoinnista ja kuntoutuksesta.

Vietän vapaa-aikaani koiran kanssa sekä puutarhassa möyrien ja kukkia hoidellen. Lähes päivittäin teen hengitysharjoituksia, meditaatiota tai muuta kotijumppaa. Tällä hetkellä harrastan myös oman työni koulutuksia sekä politiikkaa. Käyn laaja-alaisesti alaani liittyvissä koulutuksissa, jotka ovat työni sekä oman itseni kehittämistä ihmisenä ja substanssini asiantuntijana.


Olen harrastanut 20 vuotta kansantanssia Nuorisoseurassa sekä monipuolisesti eri liikuntamuotoja ja musiikkia. Innostukseni hyvään, kehoa tervehdyttävään ravitsemukseen näkyy jokapäiväisessä ruokakulttuurissa. Itsehoito monella tasolla tukee omaa ja perheen hyvinvointia.

Kuntoutus on erityisosaamistani sekä terveydenhuolto kokonaisuudessaan, jota haluan uudistaa. Meidän pitää kehittää asiakasohjausta ja palvelutarpeen arviointia ja samalla omaksua ennaltaehkäisevä työote, etteivät asiat paisu isommiksi harmeiksi. Terapiat tulee saada terveydenhuollon etulinjaan. Ikääntyneiden palveluja tulee muokata ja toteuttaa uudella otteella. Ikääntyneille tarvitaan oma vastaanotto, jossa geriatriaan erikoistuneella tiimillä on aikaa seniorikansalaisen kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen, ja aikaa käydä läpi kaikki vaivat ja lääkitykset sekä miettiä myös kuntoutuksen ja ravitsemuksen tarvetta. Palvelupolulle pääsyä tulee helpottaa ja miettiä, miten terveydenhuollossa kuljetaan lyhyempi matka.

Mielenterveyspalveluja tulee jäsentää monitasoisemmiksi. Mielenterveys-palveluissa korostuu ennaltaehkäisy ja oikea-aikaisuus, kuten muissakin terveydenhuolltopalveluissa. Tarvitsemme päiväsairaalaa, intervallihoitoa, kuntoutusosastoja ja mahdollisesti myös mielenterveysambulanssia. Tarvitsemme lisää paikkoja suljetuille osastoille sekä lisäresursseja avohoitoon, josta tulisi voida tehdä kotikäyntejä, etteivät mielenterveyspotilaiden tarvitsisi lähteä akuuttiin päivystykseen.

 

Mielenterveysasiakkaat ansaitsisivat erikoistuneen kaistan terveydenhuollossa välttyäkseen vähättelevältä kohtelulta. Näin palvelu on asiakkaille inhimillisempää. Erikoistuneempi työote luo enemmän ymmärrystä kenen tahansa terveydenhuollon asiakkaan pulmissa.

Työvoimanpulaa tulee helpottaa uudistamalla lainsäädäntöä avustavan henkilökunnan osalta. Työtiimejä tulee muokata erikoistuneemmiksi ja samalla muovata heidän työnkuvaa asiantuntijuuden ympärille. Osaavalla tiimillä voi olla tukenaan sihteeri tai muu avustava henkilö, joka tekee ylimääräiset työt, mitkä eivät kuulu potilastyöhön. Tämä lisää työnimua terveydenhuollossa ja työssä viihtymistä.

Työtä tulee olla mahdollisuus myös jäsentää ryhmätyönohjauksissa, joka tulee olla säännöllistä. Työnohjaus sitouttaa henkilöstöä ja toimii samalla johdon yhtenä työkaluna luomaan ymmärrystä työstä sekä lisäämään työtyytyväisyyttä. Johdolla tulee olla käytössä henkilökohtaiset "valmennusvartit" työntekijöille, joissa joka kuukausi on mahdollisuus tavata esimiestä minimissään 20 min ajan ja vaihtaa työkuulumiset, saada opastusta tai jutella muuta työn kannalta tarpeellista. Hyvällä johtamisella, työn imun kasvattamisella ja työstä palautumisen tukemisella saamme sitoutuneita työntekijöitä ja terveydenhuoltoon vetovoimaa.

Työn hedelmien sekä tuloksellisuuden tulee antaa myös mahdollisuus palkkakehitykseen ja etenemiseen työurilla. Henkilökunnan vaihtuvuus pitää saada vähäisemmäksi, mikä takaa hoidon jatkuvuuden ja lisää osaltaan laatua hoitoprosesseihin.

Työvoimapulaa tulee taklata useilla konsteilla. Suomen tulee panostaa edelleen koulutukseen ja lisätä aloituspaikkoja terveydenhuoltoon, erityisesti psykologien aloituspaikkoja tulee lisätä. Sinne olisi paljon hakijoita, mutta opiskelemaan pääsee vain murto-osa hakijoista. Maahanmuuttajille tulee varmistaa suomenkielen opetus, jotta heidän työllistymisensä helpottuisi. Sosiaaliturvan tulee kannustaa työntekoon ja olla kannattavampaa kuin joutilaisuus.

Fysioterapiayrittäjä, osteopaatti, äiti

bottom of page